Home / الاحواز / 105 مورد خودکشی در بین جوانان احوازی در یک سال

105 مورد خودکشی در بین جوانان احوازی در یک سال

احواز رتبه ی چهارم خودکشی طبق آمار خودکشی جوانان در ایران در سال 1395را به خود اختصاص می دهد

احواز بعد از استان های عیلام و طهران و شیراز در رتبه ی چهار خودکشی بین جوانان در سال 1395 قرار دارد

طبق آمار 105 مورد خودکشی در احواز فقط در سال 1395 اتفاق افتاده است

اما این آمار های رسمی مرکز آمار ایران است که  مصداقیت آن حتی از سوی خیلی از مسئولین ایرانی به خصوص در رقابت انتخاباتی بین نامزدهای رئیس جمهوری مورد شک واقع شد.

دیگر اینکه بسیاری از مردم احواز براساس فرهنگ خود از بیان اخبار خودکشی فرزندان خویش به جهت رهایی از ننگی که گریبان گیرشان می سود ، پرهیز می کنند .

مطلب مهم دیگر اینکه بیشتر از نصف جمعیت استان عیلام که در صدر این آمار است را مردم عرب تشکیل می دهند که جغرافیای آنها را در زمان محمد رضا شاه  از احواز جدا کرده و به طور اداری و رسمی به استان جدیدی که نام آن عیلام گذاشته شد،  پیوند دادند و نیز فراموش نکنیم که بیش از 35 درصد استان فارس به مرکزیت شیراز را عرب ها با نام عرب خمسه تشکیل می دهند.

و بنابراین موارد خودکشی بین مردم عرب  بین رتبه ی اول و چهار تقسیم می شود و می توان گفت که مردم عرب بیشترین آمار خودکشی را از آن خود کرده اند و در مرتبه بعدی ملت ترک و سپس کرد و بعد کرد و در آخر فارس قرار میگیرند وهمانطور که در نقشه پیوست آمده محل تجمع این ملت ها در غرب ، و جنوب غربی بیشترین آمار خود کشی را از آن خود کرده است.

سبب اصلی خودکشی جوانان در احواز  بیکاری حاصل از تبعیض نژادی در استخدام و مصادره ی اراضی توسط طرح نیشکر و  سیاست های سد سازی و انتقال آب سه سیاست نابود کننده ی کشاورزی مهمترین منبع درآمد در بین ملت عرب احواز است

از مهمترین موارد خودکشی در بین جوانان احوازی خودکشی مرحوم یونس عساکره جوان اهل شهر محمره است که خود را مقابل شهرداری این شهر به سبب مصادره ی گاری میوه فروشی اش از سوی این نهاد به آتش کشید

اتفاق دردناکی که پس از چند هفته منجر به فوت این جوان در بیمارستان گشت

طبق آمار خودکشی جوانان در احواز در سال 1395

105 مورد خودکشی به وقوع پیوست

واقعیت خطرناکی که روز به روز در احواز در حال گسترش است‏

 

About Faisal Alahwazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*