Home / 2020 / نوامبر

Monthly Archives: نوامبر 2020

نیزاری دیگر در معشور

در پی بارش شدید باران در ۲۴ ساعت گذشته در شهر معشور و به دلیل ناکارآمدی مسئولین این استان، بسیاری از معابر و منازل مردم معشور دچار آب گرفتگی شدید شده است و این آب گرفتگی در حدی بوده است که ...

Read More »

انتقال آب سرزمین الاحواز

برای همیشه اینگونه بوده که حکومت مرکزی ایران به همه ملل غیر فارس معجونی از تبعیضات مذهبی، اقتصادی، جنسیتی، سیاسی، فرهنگی، زبانی روا داشته که این ستم ملی در مورد عرب ها ستمی آمیخته به عرب ستیزی و مضاعف بوده است. درواقع می‌توان گفت که ...

Read More »